Over ons

Over ons

Er zijn twee projectmedewerkers, vijf opleidingen van Howest en een stuurgroep betrokken bij dit project.

Projectmedewerkers

Chris Mestdagh

Projectmanagement

 • Afstemming met alle stakeholders (Stuurgroep, Vital Cities, geïnteresseerde diensten en organisaties, dienst onderzoek);
 • Betrekken van de stuurgroep als klankbordgroep en als potentiële gebruikers/ontwerpers in de toekomst;
 • Uitvoeren van het onderzoeksluik via actie-onderzoek en design thinking: observatie, testing en bevraging van potentiële gebruikers (intermediairen, vrijwilligers, vertegenwoordigers van organisaties);
 • Via participatief onderzoek ontwerpen van vorming, training en opleiding van gebruikers;
 • Valorisering van de gerealiseerde resultaten in producten;
 • Netwerking en verzorgen van interne en externe communicatie.
Shane Deconinck

Ontwikkeling van een (web)app die de toolbox Krachtnet zal ondersteunen. Het gaat over het iteratief IT-ontwikkelen via een proces: van gevisualiseerd beeld en functionele analyse, naar een clickable mock-up naar een werkbaar prototype en Proof of Concept.

 • Supervisie van een onderaannemer bij de doorontwikkeling naar een werkbaar product;
 • Ontwerpen en bouwen van een ondersteunende website;
 • Ondersteuning bij het maken van visuals die de producten visueel aantrekkelijk maken.

Betrokken opleidingen en onderzoeksgroepen van Howest

 • Sociaal werk (contactpersoon: Tom Lemahieu)
 • Ergotherapie (contactpersoon: Steve De Meester)
 • Toegepaste gezondheidswetenschappen (contactpersoon: Myriam Deroo)
 • Toegepaste informatica (contactpersoon: Shane Deconinck)
 • Onderzoeksgroep Vital Cities (contactpersoon: Lore Cuypers)

Stuurgroep

 • Dr. Leen Heylen (Thomas More, onderzoeksleider Vonk3 & docent banaba ouderencoaching; wetenschappelijke partner)
 • Dr. Emily Verté (UGent, onderzoeker; doctoreerde op “een raamwerk voor een geïntegreerd buurtzorgmodel”; onderzoeksthema’s zijn onder andere: kwetsbaarheid, veranderingsmanagement en –processen, participatieve methodieken, kwaliteit in de zorg, eenzaamheid bij ouderen; wetenschappelijke partner)
 • Lucas Vandendriessche (Sociaal Huis Oostende, Directeur Ouderenzorg)
 • Bart Denys (Kortrijk, coördinator wijkwerking)
 • Henk Wittevrongel (Mintus Brugge, coördinator lokaal dienstencentrum De Heerd)
 • Laurens Deboeuf (Centrumleider LDC Ten Elsberge, Zorgbedrijf Roeselare)
 • Anne-Flor Vanmeenen (HuisvandeMens Brugge, vrijzinnig humanistisch consulent; valorisatiepartner)
 • Jens Jaecques (CAW Noord-West-Vlaanderen; Beleidsmedewerker Projecten en Preventie)
 • Sofie Legon (Bond zonder Naam; Verantwoordelijke Vorming en Vrijwilligers)
 • Delphine Verscheure (Bond Moyson West-Vlaanderen; Regionaal verantwoordelijke informele zorg)