Sociaal isolement bij ouderen: ontwikkeling van een digitale tool

Stuurgroep 27/11/2018

  • 2019-02-01 14:59:26

Op 27 november 2018 participeerden de stuurgroepleden aan een eerste overleg met de projectmedewerkers. Chris Mestdagh, projectleider, verwelkomde de leden. Hij was verheugd dat zo veel betrokkenen uit het werkveld aanwezig kunnen zijn. Hun inbreng stond centraal tijdens deze stuurgroep. Hij startte met een wens: “onze gezamenlijke droom is om ouderen een gelukkige en kwalitatieve oude dag te bezorgen.”

Na de voorstelling van de verschillende stuurgroepleden bleek dat er al 184 jaar relevante ervaring aanwezig was. Er is dus al heel wat expertise aanwezig in deze stuurgroep. De stuurgroepleden vernoemden verschillende good practices die voornamelijk gericht waren op het creëren van ontmoeting en op het detecteren van kwetsbare ouderen.

Chris Mestdagh, projectleider, geeft uitleg over het project (zie verslag). Het uiteindelijk resultaat van het project zal resulteren in een toolbox met verschillende tools en een aantal ondersteunende vormingen voor verschillende soorten gebruikers (vrijwilligers, teamverantwoordelijken, thuiszorgers, ouderen, IT’ers…): “Welke tools zullen we in onze toolbox steken? Waar in het vooronderzoek (ISO-WEB) de focus lag op het in kaart brengen van het sociaal netwerk van mensen om dan te kijken hoe we bepaalde talenten konden inzetten om verbindingen te versterken, hebben we het vanuit de literatuur en feedback tijdens de testfase omgekeerd. We willen de talenten, mogelijkheden, krachten en interesses van mensen in kaart te brengen. Op die manier zullen ze intrinsiek gemotiveerd geraken om verbindingen te leggen. Dan is het goed om het sociaal netwerk in kaart te brengen en te kijken waar opportuniteiten of missing links liggen. Deze sociaal netwerkmethodiek is vrij concreet en is gebaseerd op de sociaal netwerkmethodiek van Maria Scheffers.”

Met de stuurgroep werd vervolgens gekeken naar mogelijkheden en bedreigingen van het project. Krachtnet zal geen ontmoeting creëren, zal geen middel zijn om vraag en aanbod te koppelen. Door de specifieke methodiek moet het ervoor zorgen dat de ontmoetingen die plaatsvinden kwaliteitsvol en wederkerig zijn. De toolbox zal gebruiksvriendelijk, laagdrempelig en dynamisch zijn. Er wordt gesuggereerd om de opleiding van de gebruikers digitaal aan te bieden. Mogelijke bedreiging worden gezien in de afstemming tussen informele en formele zorg, alsook in de praktische en financiële laagdrempeligheid. Er zijn nog verschillende vragen, zoals wie ervoor zal zorgen dat de toolbox binnengebracht wordt bij de oudere die er baat bij kan hebben.

Als afsluiter ging het over meerwaarde. De stuurgroepleden hebben verwachtingen zowel naar het project als een soort lerend netwerk, als naar de uitkomsten van de tools en de geboden ondersteuning zelf.

Klik hier voor het verslag

Vragen? Contacteer Chris Mestdagh, projectleider, via chris@krachtnet.be.