Sociaal isolement bij ouderen: ontwikkeling van een digitale tool

Project Krachtnet. Vind kracht in je netwerk!

  • 2018-06-20 14:58:15

Met Krachtnet slaan de opleidingen Sociaal werk en Toegepaste informatica van Howest de handen in elkaar om de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. Ik geef graag wat uitleg en roep op om mee te werken aan dit pionierwerk dat een brug slaat tussen welzijnswerk en IT.

We zoeken enkele partners voor een nieuw project waarbij we opnieuw willen inzetten op de preventie van eenzaamheid en sociaal isolement. Krachtnet is een toolbox die ontwikkeld wordt om sociaal isolement (bij ouderen) via een sociaal netwerkmethodiek tegen te gaan. Dit preventieproject zal een digitaal instrument ontwikkelen, door het hertalen en uittesten van bestaande methoden en technieken zoals ecogram, genogram en talentmethodieken. Daarnaast zullen samen met het werkveld andere ondersteuningsinstrumenten verkend en verder ontwikkeld worden (bijvoorbeeld bord- of kaartspel). Vermaatschappelijking van de zorg en empowerment van de doelgroep staan centraal in onze aanpak. Daarom wordt er ook gefocust op de talenten van de betrokkenen. Er wordt ook voorzien in opleiding en vorming van intermediairs en eindgebruikers.

We vertrekken niet van nul... Twee jaar geleden testten studenten Sociaal werk de sociaal netwerkmethodiek al succesvol bij enkele ouderen in Oostende. Op basis van een beperkte literatuurstudie, het verkennen van de verschillende mogelijkheden, het interviewen van ouderen en het testen van een papieren prototype, werd een concept uitgewerkt. De volgende stap is de doorontwikkeling van een digitale tool die door praktijkwerkers gebruikt kan worden om het netwerk van ouderen met een potentieel risico op sociaal isolement in kaart te brengen en de testing hiervan in de praktijk. Ondertussen worden ook andere tools (voor andere doelgroepen) verkend. Deze vertaling kan vrij vlot gebeuren.

Zowel het in kaart brengen van het (slapend en werkend) netwerk, alsook het activeren van het slapend netwerk en het ontwikkelen van nieuwe acties, worden samen met de oudere uitgewerkt. Een belangrijk voordeel van de tool is het uitwisselen van gegevens door welzijns- en gezondheidswerkers, mits toestemming van de cliënt/patiënt. Integratie in het eHealthplatform wordt verkend. De onderzoeksgroep sociaal werk voorziet opleiding en ondersteuning voor intermediairs en eindgebruikers die met de tool aan de slag gaan.

Meer info