Sociaal isolement bij ouderen: ontwikkeling van een digitale tool

Presentie gebruiken bij Krachtnet

  • 2019-10-15 09:24:29

Om bij kwetsbare ouderen de interne en externe krachten in kaart te brengen, is een goede werkrelatie met die oudere essentieel. Vanuit Krachtnet vinden we dana ook inspiratie in de presentietheorie van Prof. Andries Baart.

Zelf omschrijft hij deze theorie als:

"In de presentiebeoefening wordt er gestreefd naar ‘er zijn met’ en zo ook ‘er zijn voor’ de behoeftige ander die aangewezen is op (professionele) hulp en steun. Dat geschiedt allereerst door het tot stand brengen van aansluiting bij en afstemming op de leefwereld en levensloop van de ander en het aangaan van een relatie die zowel weldadig is als richting geeft aan de gezochte hulp en steun. Presentie biedt hulp, steun en zorg in de vorm van een werkzame, effectieve bekommernis die het verhaal en leven van de ander helpt te verstaan en verder te brengen. Ze geeft de hulpzoekende daarbij de erkenning en steun dat h/zij, hoe anders ook, voluit in tel is, geëerd wordt en een gerechte maatschappelijke positie mag innemen. Presentie bevordert dat de ander tevoorschijn kan komen, het beste van zijn of haar mogelijkheden waar kan worden en wenst daarbij niemand af te schrijven. Vaak wordt presentie gekenmerkt door een voorzichtige en aandachtige traagheid van werken die ruimte geeft aan wat zich niet maken of afdwingen laat, waarbij presentie durft te verdragen wat niet kan en blijft bij wat niet goed komt" (Baart, 2019).

Het gaat dus niet zo maar over een aanwezigheid in het leven van de kwetsbare oudere, maar om het realiseren van een actieve werkrelatie tussen de oudere en de begeleider, door sterk aanwezig te zijn in het dagdagelijks leven van de oudere. Het kan dan gaan over het samen koffie zetten of de vaat doen, alsook om samen boodschappen te doen en naar het ontmoetingscentrum te gaan.

Door samen dingen te doen, groeit het vertrouwen tussen de twee en krijgt de begeleider inzicht in het leven van de oudere, waarbij ook in de talenten en interesses alsook in de sociale relaties. Die informatie is essentieel om aan de slag te gaan met de tools in Krachtnet.

Wil je er meer over weten? De opleiding Sociaal werk van Howest en de projectmedewerker Krachtnet verzorgen graag workshops over het integreren van de presentietheorie in de strijd tegen sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen.