Sociaal isolement bij ouderen: ontwikkeling van een digitale tool

Een beeld vormen van de krachten van ouderen?

  • 2019-10-22 09:57:53

We zochten tijdens dit project toch wel een tijdje op hoe we de "interne krachten" van kwetsbare ouderen in kaart konden brengen. Er bestaan zeer veel manieren van krachtgericht werken. Uiteindelijk lieten we ons inspireren door het krachtenmodel van Rapp & Goscha (2006). Ze maken duidelijk dat mensen met duidelijke kwetsbaarheden ook sterke punten hebben. Hun sterke punten liggen in hun passies, in hun vaardigheden, in hun interesses, in hun relaties en in hun omgevingen. Vanuit Krachtnet is dit een mooie insteek: er wordt immers niet zozeer gefocust op wat wij als hulpverlener kunnen doen voor de kwetsbare oudere, maar wel wat die oudere zelf nog kan en wil betekenen voor zijn/haar omgeving. Zeg maar: "do not as what we can do for you, but what you can do for society!". Ook voor kwetsbare ouderen, waarvan velen de moed opgegeven hebben, ook de oudere zelf.

De krachtenbenadering richt zich op het waarderen en voortbouwen op de verschillende capaciteiten, veerkracht, talenten, coping-capaciteiten en inherente waarde van individuen. Door op deze sterke punten voort te bouwen, laten cliƫnten achtergebleven levensrollen achter zich en gaan ze nieuwe levensrollen aan (bijv. partner, verzorger, vriend, vrijwilliger, lesgever en cursist). De focus op krachten blijkt een inherente aantrekkingskracht op veel mensen te hebben. Voor hen biedt de aanpak hoop, ervaren ze het als stimulerend en vaak zeer congruent met de motivaties die velen hadden toen ze sociaal werk of een andere hulpverlenende beroep begonnen.

Tijdens het project Krachtnet werken we momenteel nog aan een eenvoudige visualisering om eerstelijnshulpverleners toe te laten dit krachtenmodel voor de doelgroep kwetsbare ouderen te hanteren. Wordt dus vervolgd...

Literatuur

Rapp, C. A., & Goscha, R. J. (2006). The strengths model: Case management with people with psychiatric disabilities (2nd ed.). New York, NY, US: Oxford University Press.