Over Krachtnet

Volgens experten is eenzaamheid een epidemie, een kwaal die los van het psychische leed net zo schadelijk is voor de gezondheid als roken of obesitas. Eenzaamheid treft vooral jongeren en ouderen. De gevolgen kunnen langdurige schade berokkenen.

Er is al heel wat kennis over eenzaamheid en nogal wat steden en gemeenten en sociale organisaties nemen initiatieven. Het inzetten op maatwerk, het focussen op het vergroten van zelfwaarde en het betrekken van het sociaal netwerk van individuen blijken enkele van de vereisten voor een effectieve aanpak. Toch ontbreekt het aan concrete technieken om via het sociaal netwerk op een empowerende manier aan de slag te gaan met ouderen.

Dit onderzoeksproject zet in op het ontwikkelen van een digitale toolbox dat informele en formele hulpverleners ondersteunt bij het inventariseren van het (actief en slapend) sociaal netwerk van ouderen en bij het werken met hun kwaliteiten en talenten. Naast de toolbox zelf kunnen bijhorende handleidingen, instructiefilmpjes en opleidingen ontwikkeld worden (doelgroepen: IT-bedrijven, zorgverleners, leidinggevenden, studenten in opleiding…).

Als resultaat van dit project zullen we komen tot een Proof of Concept dat ter beschikking gesteld wordt van IT-bedrijven die zich richten op zorg en welzijn.

Krachtnet bouwt voort op eerder onderzoek naar het inzetten op interne en externe krachten om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. In deze fase is het door de hogeschool Howest gefinancierd als Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek van 1/10/2018 tot 30/09/2020.

Nieuws

Krachtnet brengt eenzaamheid bij LGBTQ+ in beeld

Féline Thienpont, studente Toegepaste Psychologie in Howest, loopt sinds kort stage bij Krachtnet. Ze startte met het project "Eenzaamheid in beeld: L...

31 mei, 2021

Stuurgroep 18 september 2020

Op de stuurgroep van 18 september 2020 bracht projectleider Chris Mestdagh verslag uit van de werkzaamheden van de voorbije maanden. We hadden het...

08 okt, 2020

“Iets over eenzaamheid, krachten en Corona”

Enkele beschouwingen van Chris Mestdagh, projectleider.

Vanuit de opleiding Sociaal werk van Howest werken we projectmatig rond een...

28 mei, 2020

Een beeld vormen van de krachten van ouderen?

We zochten tijdens dit project toch wel een tijdje op hoe we de "interne krachten" van kwetsbare ouderen in kaart konden brengen. Er best...

22 okt, 2019

Presentie gebruiken bij Krachtnet

Om bij kwetsbare ouderen de interne en externe krachten in kaart te brengen, is een goede werkrelatie met die oudere essentieel. Vanuit Krachtnet v...

15 okt, 2019